Bättre kunskap och information om vägars status och dess betydelse för samhällsekonomin kan förbättras.

Foto: Fredrik Schlyter

Granskning av vägunderhåll

En granskning som Riksrevisonen har gjort av Trafikverkets effektivitet i underhållet av det statliga vägnätet visar att det saknas information och kunskap om vägarnas status och vilken betydelse vägstatusen har för de samhällsekonomsika aspekterna.

Spaning

2017-04-26

Trafikverket behöver bättre kunskap om vägarnas slitage för att underhållet ska kunna utföras så kostnadseffektivt som möjligt. Det är en av slutsatserna i den granskning som Riksrevisionen publicerar i dag.

Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Trafikverkets underhåll av det statliga vägnätet. Granskningen visar bland annat att vägarnas tillstånd har förbättrats sedan 1990-talet – trots en 30-procentig ökning av trafiken och utan att de årliga kostnaderna för vägunderhåll har ökat.

Riksrevisionen identifierar trots detta ett antal faktorer som visar att vägunderhållet i Sverige kan bli mer kostnadseffektivt. Det handlar framför allt om brister i informationen om hur omfattande, och vilken sorts, skador de olika vägsträckorna har. Det gäller både slitaget på asfalten och tillståndet under vägytan.

– Det behövs bättre information om i vilket skick vägnätet är, till exempel vad gäller äldre motorvägar. Trafikverkets svårigheter att beskriva behovet av underhållsåtgärder riskerar att leda till högre kostnader i framtiden, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

En annan faktor som begränsar möjligheterna till maximal effektivitet i underhållet är bristen på bekräftade samband mellan vägarnas skick och samhällsekonomiska aspekter.

– Det handlar om att skapa ny kunskap om vid vilken nivå på slitaget som underhåll bör ske för att vi ska nå en högre samhällsekonomisk effektivitet i avvägningen mellan underhållskostnader och till exempel trafiksäkerhet och komfort, säger projektledare Erik Trollius.

Riksrevisionens granskning belyser även Trafikverkets finansiering, som i vissa fall hindrar myndigheten från att genomföra underhållsarbeten vid rätt tidpunkt och till så låg kostnad som möjligt.

– Vi anser att regeringen i det sammanhanget bör överväga om Trafikverket ska få utökat handlingsutrymme att använda sin anslagskredit för att kunna hantera kostnadsvariationer på grund av väderförhållanden och kraftigt förändrade råvarupriser, säger Ingvar Mattson.

#Vägar / #underhåll / #Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om hur du kan hantera cookies.