Märkningen som ska minska stölderna syns bara i UV-ljus och är omöjlig att tvätta eller slipa bort.

Foto: Arento

Ny märkning ska minska stölderna

Genom en unik spårbar märkning som sprayas på på verktyg, maskiner och annan utrustning egendom ska stölderna minska. Märkningen som sprayassyns bara i UV-ljus och är omöjlig att tvätta eller slipa bort.

Dokument

– I vår bransch inträffar många stölder vilket i längden blir väldigt kostsamt. Den här märkningen är ett kostnadseffektivt sätt att skydda vår egendom, säger Robert Karlsson, vd Arento och chef Svevia Maskin.

Metoden går under beteckningen SmartDNA. Den vätska som sprayas på föremålen består av syntetiskt framställt DNA och varje sats rymmer en unik spårbar kod. Märkningen syns bara i UV-ljus och är omöjlig att tvätta eller slipa bort. 

– Investeringen för DNAmärkning innebär i princip att om vi förhindrar en större stöld vart tredje år, så har investeringen lönat sig, säger Karl-Johan Rodert, Försäkringsansvarig, Svevia.

Den nya märkningen införs inledningsvis på utvalda arbetsplatser i södra Sverige. Vägstationen i Arlöv är piloter för DNA-märkning. En av anledningarna är att detta geografiska område varit utsatt för ett flertal stölder.

– Metoden har tidigare använts med framgång inom andra branscher, framförallt försäkringsbranschen där man också tydligt sett effekterna av märkningen. Förhoppningsvis kan vi se lika goda resultat för Svevia, säger Karl-Johan Rodert.

Om investeringen visar sig lyckad är ambitionen att använda tekniken i hela företaget.

#säkerhet/ #teknik / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER