Det förorenade jordmaterialet grävs upp och renas från PFOS i Svevias jordtvätt. Genom att eliminera källzonen förhindras fortsatt spridning till grundvattnet.

Grafik: Mikael Andersson/TT

Metod renar dricksvatten från PFOS

Larmen om förhöjda halter av svårnedbrytbara högfluorerade ämnen, PFOS har avlöst varandra. Ett ämne som har visat sig förorena miljoner svenskars dricksvatten. Sedan 2015 har Svevia använt sig av en metod som visar på en sänkning av PFOS med 96 procent.

Dokument

På tidigare brandövningsplatser är det vanligt att marken blivit förorenad av så kallade poly- och perfluorerade alkylsyror, som bland annat har använts i brandsläckningsskum. Ett av ämnena i den gruppen, PFOS bryts inte ner i naturen, är reproduktionsstörande och har visat sig förorena miljoner svenskars dricksvatten. Sedan 2015 finns det en metod för att sanera jord förorenad med PFOS.

Det var Svevia som i ett försök att i full skala sanera 30 ton PFOS-förorenad jord, kunde visa ett mycket lyckat resultat. Saneringen utfördes genom att jorden tvättas i en mobil jordtvätt som justerats och anpassats för ändamålet. De hade då genom flera försök i mindre skala och på labb jobbat med att utveckla en metod för sanering av PFOS. Resultatet visade på en sänkning av PFOS med 96%.

Så här fungerar metoden

Genom att ta bort den förorenade jorden angrips källzonen.

- När den förorenade jorden tas bort så elimineras också den fortsatta föroreningsspridningen. Jordmassorna körs genom vår mobila jordtvätt och tvättas rena. De tvättade jordmassorna kan sedan återanvändas. PFOS-koncentratet från tvättprocessen destrueras, berättar Marie Eriksson, specialist på marksanering, Svevia.

Naturen kan inte bryta ner PFOS. Föroreningen anrikas i näringskedjan och kan bland annat ge upphov till leverskador och reproduktionsstörningar. PFOS är dessutom lösligt i vatten, vilket gör att ämnet inte stannar kvar i den ursprungliga förorenade källzonen, utan sprider sig till våra vattendrag, sjöar och brunnar.

I larmrapporterna från 2014 uppgavs att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum. Naturvårdsverket har tagit fram en lista på 100 platser i Sverige som kan vara drabbade.

Fakta

PFOS ett ämne som inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. PFOS är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. PFOS sprids främst genom vatten och fastläggs inte beständigt i sediment.

PFAS är en grupp perfluorerande och polyfluorerande ämnen som bland annat omfattas av PFOS.

Sedan år 2011 får brandsläckningsskum innehållande PFOS inte längre användas.

#sanering / #utveckling / #teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER