– Sverige är med sina långa kuster helt beroende av sjöfart för internationell handel. En stor del av godsflödena går via Göteborgs Hamn, som också är den enda med direkttrafik för containersjöfart i Sverige, säger Olaf Merk, hamn- och sjöfartsexpert på International Transport Forum, OECD.

Foto: Pixabay

Miljardinvesteringar för svenska hamnar

De svenska hamnarna blir allt större.

Bara under de kommande åren väntas det investeras flera miljarder kronor i hamnutbyggnad.

Dokument

EU-kommissionen har pekat ut fem svenska hamnar som så kallade Core-hamnar: Göteborg, Luleå, Malmö, Stockholm och Trelleborg. Det gör dem till prioriterade knutpunkter i de transeuropeiska transportnätverken, och kan betyda att EU bidrar med finansiering vid investeringar.

Idag går upp mot 95 procent av all import och export över en hamn. Bland svenska hamnar intar Göteborg en särställning med runt en fjärdedel av godstrafiken, 30 procent av utrikeshandeln och den enda med transoceantrafik.

Ekonomiska skalfördelar har drivit på utvecklingen av allt större godsfartyg. Det gäller alla fartygstyper, men framför containerfartyg som blivit dubbelt så stora på tio år. I rapporten ”The Impact of Megaships” konstaterar OECD att farlederna in till Göteborg behöver fördjupas om Sverige även i fortsättningen ska kunna erbjuda industrin bra sjötransporter.

De största containerfartygen, de som ofta står för direkttrafiken till andra världsdelar, tvingas idag till lastbegränsningar. Vissa fartyg kommer inte ens in till Göteborg, och därmed inte till Sverige, utan får vända på kontinenten.

– Sverige är med sina långa kuster helt beroende av sjöfart för internationell handel. En stor del av godsflödena går via Göteborgs Hamn, som också är den enda med direkttrafik för containersjöfart i Sverige. Vår rapport visar att kapaciteten måste stärkas för att svensk industri även fortsatt ska ha tillgång till en stark internationell storhamn, säger Olaf Merk, hamn- och sjöfartsexpert på International Transport Forum, OECD.

Enligt en studie av Trafikverket är det samhällsekonomiskt lönsamt att fördjupa farlederna in till Göteborg. Den största samhällsekonomiska nyttan uppnås vid en fördjupning med tre-fyra meter. Då kan samtliga fartyg som tar mer än 5 000 containrar komma med mer last än de gör idag. De största som anlöper Göteborgs Hamn tar 19 500 containrar. För att uppnå ett djupgående på 16-17 meter behöver en miljon kubikmeter massor grävas bort (motsvarande 24 Globen). Området som behöver fördjupas är nära fem kilometer långt. Investeringen beräknas till tre-fyra miljarder kronor.

Sverige har idag 52 hamnar som är öppna för kommersiell trafik plus 56 så kallade en rad industrihamnar. Enligt Mikael Castanius som är branschchef på Sveriges hamnat lär det under de kommande åren bli mer av samarbete mellan hamnarna och även delprivatiseringar. Ett bra exempel redan existerande på hamnsamarbete är Copenhagen Malmö Port AB (CMP) som driver hamnarna i Köpenhamn och Malmö.

Världens största hamnar

  • Shanghai, Kina,
  • Singapore, Singapore,
  • Tianjin, Kina,
  • Guangzhou (Kanton), Kina
  • Ningbo-Zhoushan, Kina
  • Rotterdam, Nederländerna
  • Suzhou, Kina,

#utveckling / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER