Så byggs förbifart Stockholm

Grafik: Tomas Öhrling

Förbifart Stockholm - ett av Sveriges största infrastrukturprojekt

Om mindre än tio år ska de första bilarna köra genom Förbifart Stockholm – ett av Sverige största och mest spektakulära infrastrukturprojekt genom tiderna. Av vägens 21 kilometer runt Stockholm kommer drygt 18 gå i tunnel.

Dokument

Idag finns bara en större väg för den som ska passera Stockholm eller ta sig mellan de norra och södra länsdelarna: Essingeleden som går rakt genom staden. Förbifart Stockholm är tänkt att binda samman de norra och södra delarna av Stockholms län, avlasta Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Trafikverket har beräknat investeringen till 28 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. En del bekostas av staten, medan en större del av finansieringen sker med hjälp av nuvarande trängselskatter.

Efter år av utredande togs det första spadtaget den 19 augusti 2014. Drygt två månader senare, den 23 oktober 2014, stoppades projektet av regeringen Löfven – som hade tillträtt efter valet i september – för att ge Stockholms stad, Stockholms läns landsting och övriga parter möjlighet att förhandla om avtalet kring projektets finansiering. Den 18 december 2014 beslutade dock regeringen att arbetet skulle återupptas från den 1 januari 2015. Förberedande byggarbeten inleddes 2015.

– Den största delen av projektet är tunneldrivning. I januari 2016 började arbetet med de första tunneldelarna i söder, säger Johan Persson vid Trafikverket som är projektets pressansvarige.

Förbifart Stockholm är tänkt att i huvudsak gå i tunnel vilket gör att leden främst kommer att märkas av vid de sex trafikplatser där Förbifart Stockholms tunnlar ansluter till befintligt vägnät på ytan. Två större trafikplatser ska byggas i anslutning till E4 vid Kungens kurva och i Häggvik. Däremellan ska förbifarten ansluta i Akalla, vid E18 i Hjulsta, till väg 275 Bergslagsvägen i Vinsta och till väg 261 Ekerövägen på Lovön.

Två arbetstunnlar, i Skärholmen och Sätra i södra Stockholm, är redan klara och används i dag vid byggandet av de huvudtunnlar som trafiken sedan ska gå i. Sammanlagt har 1,4 kilometer tunnel sprängts ut i Skärholmen och Sätra. Arbetstunneln i Skärholmen kommer senare att bli på- och avfart för bussar i kollektivtrafik till och från Förbifart Stockholm.

– Bygget är nu i full gång efter många år av diskussion, säger Johan Persson vid Trafikverket.

Klarar ni tidsplanen?

– Det tror vi även om det alltid kan dyka upp oväntade faktorer. Men så är det i alla projekt.
– Det man nu bygger är nakna tunnelhål. Sedan ska alla installationer på plats. Det är allt från beläggning till trafiksäkerhetssystem, skyltning, brandskydd och ventilation. Det är jätteprojekt i sig. När alla verksamheter är i full gång runt 2018 räknar vi med att cirka 5 000 personer kommer att arbeta med projektet.

#vägar / #trafik / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER