Enligt de flesta befolkningsprognoser kommer Sveriges tre storstadsområden att växa under många år framöver och det i allt snabbare takt.

Foto: C Bergström

Storstadsboomen
- 10 miljoner invånare i storstadsregionerna 2050

De svenska storstadsregionerna växer allt snabbare. Om bara några decennier kan de tillsammans ha tio miljoner invånare – alltså lika många som det idag bor i Sverige.

Dokument

Den svenska utvecklingen är långt ifrån unik. Allt fler människor runt om i världen bor i allt större storstadsområden. Det som möjligen är lite ovanligt med Sverige är takten. Stockholm till exempel, är idag en av Europas snabbast växande städer.

Enligt de flesta befolkningsprognoser kommer Sveriges tre storstadsområden att växa under många år framöver och det i allt snabbare takt. Tillväxten beror framför allt på:

  • Gynnsam befolkningsstruktur: Invånarna i storstadsområdena är i genomsnitt yngre än befolkningen i övrigt.
  • Födelseöverskott: Det föds fler än vad det dör.
  • Inflyttning: Inte minst många yngre söker sig till storstadsområden för studier och arbete.
  • Regionförstoring: Områden som idag ligger närheten, men utanför storstadsområdena, kommer tack vare förbättrad kollektivtrafik inom en snar framtid vara en del av dem.

Befolkningstillväxten, och koncentrationen, ställer allt större krav på vägar, järnvägar, bostäder, it-nät, vatten- och avloppssystem och annan infrastruktur.

Fram till 2030 behöver det i Sverige till exempel byggas mer än en miljon nya bostäder bara för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Till det ska läggas alla bostäder som behövs för att täcka dagens brist. Enligt I Perspektivs sammanställning av officiella befolkningsprognoser är det troligt att det år 2050 bor tio miljoner människor i de tre storstadsområdena Öresundsregionen (där bland annat Köpenhamn ingår), Storgöteborg och Stockholms/Mälardalsregionen, det vill säga lika många människor som det bor i hela Sverige.

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognoser antas folkmängden i Stockholms län öka med en miljon invånare och nå tremiljonersstrecket redan 2040.

Mälardalslänen, förutom Stockholms län, beräknas öka med cirka 300 000 invånare och Skåne med cirka en halv miljon under samma period. 1970 bodde det 675 000 personer i Storgöteborg. 2030 väntas antalet ha ökat till 1300 000 och tio år senare till 1 500 000.

Vid sidan om Stockholmsregionen är de båda sidorna av Öresund ett av norra Europas mest snabbväxande områden. För ett par decennier sedan var regionen ett område i kris med flera stora varvsnedläggningar, en mängd förlorade industrijobb och hög arbetslöshet.

För Malmö kom vändningen, åtminstone publikt, med Öresundsbron och ombyggnaden av det gamla varvsområdet. Där det en gång byggdes supertankers och ubåtar finns det idag en stor mängd små och medelstora företag, attraktiva bostäder, tusentals arbetsplatser, ett av Europas högsta – och mest vridna – bostadshus och Sveriges största högskola som snart ska bli universitet.

Citytunneln – två parallella järnvägstunnlar under Malmö – har snabbat på och förenklat kommunikationerna med storebror Köpenhamn. Trots byråkratiskt krångel och en hel del strul kring pass- och id-kontroller, pendlar dagligen nästan 20 000 personer över sundet för studier eller arbete.

I dag bor det cirka 1 600 000 människor runt Öresund. Danska och svenska myndigheter räknar med att antalet kommer att fördubblats till 2030, inklusive regionförstoringen. 2050 väntas antalet har ökat med ytterligare nästan en miljon till drygt 4 000 000. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och en förlängning av Köpenhamns tunnelbana till Malmö väntas ytterligare knyta samman de både sidorna av sundet.

Invånare i storstadsregionerna:

  • 1970 – 2 455 000
  • 2010 – 4 500 000
  • 2030 – 7 400 000
  • 2050 – 10 000 000

#Trafik / #framtid / #Utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER