Grafik: Kate

Byggbranschen jämställd
år 2047 - har vi råd att vänta?

Trots allt tal om behovet av fler kvinnliga chefer domineras bygg- och anläggningsbranschens ledningar fortfarande av svenskfödda medelålders män.
– Branschen måste förändra sitt förhållningssätt. Omedelbart, säger Elisabet Wretskog som är Svevias kompetensutvecklingschef.

Dokument

När I Perspektivs föregångare ”På Väg” hösten 2011 granskade de ledande befattningshavarna* i bygg- och anläggningsbranschen kunde vi snabbt konstatera en sak: den manliga dominansen var mycket stor. Bara var femte toppchef eller styrelseledamot var kvinna. I entreprenadföretagen var andelen ännu lägre.

Resultatet upprörde bland annat den dåvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (FP):
– Ägarna borde reflektera över om de verkligen tror att det är ”gubbklubben” som är nyckeln till framtidens utveckling och tillväxt, sa hon.

Nu har vi gjort om undersökningen. Andelen kvinnor på ledande poster* i bygg- och anläggningsbranschen har ökat från 20 procent 2011 till 25 procent (januari 2017). Ökar andelen i samma takt under de kommande åren, dröjer det till år 2047 innan branschen är jämställd i toppen.

När det gäller andelen som är födda utomlands lär det ta ännu längre tid.

En genomgång av 52** av branschens tyngsta styrelseordförande och verkställande direktörer (eller motsvarande) visar att enbart sju procent är födda utanför Sverige.

– Resultatet är varken förvånande eller upplyftande. Det är så här branschen ser ut. Man rekryterar i sina egna nätverk. Lång branscherfarenhet premieras fortfarande högre än motsvarande erfarenhet från andra branscher, säger Elisabet Wretskog.

Nyligen föreslog NCC:s valberedning att företagets styrelse utökas från sex till sju stämmovalda ledamöter varav fyra kvinnor. Beslut fattas av årsstämman senare i år.

– Vi har inte sökt särskilt efter kvinnor, vi har sökt efter kompetens från bygg- och anläggningsbranschen. Alla de här tre föreslagna ledamöterna har det. Vi utgår från vad som är rätt för NCC, säger Viveca Ax:son Johnson, som är ordförande i huvudägaren Nordstjernan i ett uttalande.

Fortfarande är dock en klar majoritet av personerna i NCC:s ledning män, precis som i de andra stora bygg- och anläggningsföretagen.

Svevia är inget undantag.

Elisabet Wretskog säger att branschen, för att klara kompetensförsörjningen, måste bredda rekryteringsbasen.

– Det gäller oavsett vilken nivå det handlar om. Idag är det en tuff kamp om talangerna. Ska vi kunna attrahera tillräckligt många kompetenta personer, måste vi rekrytera med ett betydligt bredare perspektiv än vad vi gör idag.

– Men det räcker inte . Vi vill bredda perspektivet till att även handla om mångfald inom kunskap, erfarenhet, förmågor, utbildning, personlighet, livserfarenhet och problemlösning. Det är jätteviktigt att få in alla dimensionerna.

Varför då?
– När vi är en homogen grupp kan det lätt bli bara ett sätt att göra saker och ting på. Vi kommer då alltid att komma fram till samma lösning. När vi är en mixad grupp bryts olika infallsvinklar och perspektiv mot varandra med resultatet att vi ofta kommer fram till nyare och bättre lösningar, även om det kan ta lite längre tid.

Leder det till bättre affärer?
– Det är jag övertygad om. Mångfald och olikheter gör det lättare för oss att vara lyhörda för olika kunders behov och vi blir bättre på problemlösning. Vi behöver mångfald för att vara affärsmässiga och för att lyckas bättre som företag.

Många av de kvinnliga toppcheferna i bygg- och anläggningsbranschen finns inom stabsfunktioner som HR, ekonomi och kommunikation?
– Vi behöver få in fler kvinnor på produktionstunga poster, även inom Svevia. För att kunna rekrytera fler är det viktigt med bra förebilder och personer som man kan känna igen sig i och relatera till.

Varför är det så många kvinnor som börjar arbeta på teknikkonsultbolagen eller myndigheter än entreprenadföretag efter examen från tekniska högskolor och universitet?
– Det finns säkert fler. En kan vara just bristen på förebilder inom entreprenadbranschen. En annan vårt traditionella sätt att jobba. Fasta arbetstider med tidiga morgnar eller arbete i projekt som innebär att man inte kan bo hemma i veckorna attraherar varken nyexaminerade kvinnor eller män.

– Vi måste fundera på hur vi kan arbeta flexiblare och hur vi kan driva våra projekt utan att det påverkar medarbetarnas privatliv i alltför stor omfattning. Att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner att de får möjlighet att utveckla sin kompetens är otroligt affärskritiskt. Ja, kanske helt avgörande.

Hur arbetar Svevia med frågan?
–Vi har bland annat haft workshops med Svevias chefer om mångfald och inkludering och tagit fram konkreta verktyg som de ska arbeta med i syfte att skapa medvetenhet, dialog och förändring i sina arbetsgrupper. Vi har även tagit fram ett workshopmaterial som vi har döpt till ”En arbetsplats för alla” som alla medarbetare ska delta i.

*Styrelse och ledning i NCC, Skanska, Peab, Veidekke, Svevia, Infranord, Sveab och Rekab entreprenad. Ledningarna för Sweco, Tyréns, Ramböll Sverige, WSP Sverige. Styrelse och enhetschefer Byggnads, styrelse och enhetschefer Sveriges Byggindustrier, styrelse och personal svensk Betong, styrelse Byggingenjörerna, styrelse Samhällsbyggarna och styrelse Maskinentreprenörerna.

**Styrelseordförande och VD (eller motsvarande) i Skanska, NCC, Peab, Veidekke (Sverige), Svevia, Infranord, Sveab, Rekab entreprenad, Sweco, Tyréns, Ramböll Sverige, WSP Sverige Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI, Stockholms Lokaltrafik, Göteborgs Spårvägar, Göteborgs Hamn, Stockholms hamn, Byggnadsarbetareförbundet, Svensk Betong, Samhällsbyggarna, Sveriges Byggindustrier, Byggingenjörerna och Maskinentreprenörerna samt ordförande och vice ordförande riksdagens trafikutskott, infrastrukturministern+statssekreterare och bostadsministern+statssekreterare.

#mångfald / #arbetsmiljö / #Framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER