En ny generation järnväg och annan infrastruktur ska bana väg för fler bostäder, en bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Christer Bergström

Snabba fakta om Sverigeförhandlingen

Vad ingår i Sverigeförhandlingens uppdrag, vad händer i stortadsregionerna och vilka är de som leder förhandlingen?

Dokument

Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen och driver en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka.

I uppdraget ingår

  • Nya höghastighetsjärnvägar som ska binda ihop Stockholm med Göteborg och Malmö.
  • Förbättrad kollektivtrafik och annan infrastruktur i storstäderna i syfte att förbättra tillgängligheten och bygga fler bostäder.
  • Järnväg i norr – förhandlingen har i uppdrag att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige.
  • Cykelåtgärder – förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister.
  • Ett lagförslag om värdeåterföring som överlämnades till regeringen i juni 2015.
  • Att titta på möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm.
  • En lägesbeskrivning angående en ny Danmarksförbindelse.

Höghastighetsjärnvägen: Förhandlingarna nådde i juni 2016 en milstolpe i och med att överenskommelser finns på plats med alla kommuner längs höghastighetsjärnvägen – mellan storstäderna: Södertälje, Vagnhärad, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund. Över 100 000 nya bostäder blev resultatet. Överenskommelserna formaliseras nu i avtal.

Förutom storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö berörs 13 kommuner längs höghastighetsjärnvägen.

Storstadsförhandlingen med Stockholm är i hamn. I överenskommelsen ingår en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, utbyggd Spårväg syd, förlängd Roslagsbana till City, en tunnelbanestation i Hagalund samt över 100 000 nya bostäder kopplade till de olika projekten. Här ingår också 30 cykelobjekt till en investeringskostnad om 477,5 miljoner kronor, varav 119,4 miljoner kronor består av medfinansiering från staten.

Sverigeförhandlingen har en överenskommelse med Lund och Helsingborg om bostäder och kollektivtrafikåtgärder.

Sverigeförhandlingen arbetar vidare med Danmarksuppdraget och förhandlar vidare med Malmö och Göteborg om ytterligare bostäder och kollektivtrafiksatsningar. Allt kommer att vara klart i december 2017, i samband med slutrapporteringen.

Personerna bakom Sverigeförhandlingen

Totalt 13 personer arbetar med Sverigeförhandlingen. Där ingår två förhandlare, HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, som leder förhandlingarna. I övrigt är majoriteten utredningssekreterare som tar fram underlag och förbereder förhandlingarna. Man arbetar också mycket med kommunikation för att driva en så öppen process som möjligt. Sverigeförhandlingen arbetar dessutom väldigt nära Trafikverket som hjälper till med underlag genom hela processen.

Slutrapport

Senast den sista december 2017 ska förhandlarna presentera en slutrapport för regeringen. Den ska dels inkludera ett förslag till en strategi för en utbyggnad av de nya höghastighetsjärnvägarna, dels ingångna överenskommelser med berörda kommuner med flera om åtgärder kopplade till nya höghastighetsjärnvägar samt åtgärder för en ökad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framför allt storstäderna. Överenskommelserna ska ha ingåtts med förbehåll för efterföljande rättsliga prövningar samt regeringens och i förekommande fall riksdagens godkännande.

Källa: sverigeforhandlingen.se

#spår / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER