Underhållsskulden på de kommunala vägarna i Sverige växer enligt SKL, Sveriges Kommunor och Landsting.

Foto: Schutterstock

Tolv miljarder saknas för kommunernas vägunderhåll

Det satsas för lite på underhåll av kommunala vägar och gator. Det menar Sveriges kommuner och landsting i en rapport och varnar för en växande underhållsskuld.

Dokument

Häromåret konstaterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) i en utredning att många kommuner satsar alldeles för lite på underhåll av vägar och gator.

– Ungefär en femtedel av de kommunala gatorna har eftersatt underhåll. Att åtgärda det bristande underhållet beräknas kosta ungefär tolv miljarder kronor säger Selda Taner som är handläggare på SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad.

En kommun som behöver satsa mer på sitt vägunderhåll är Vetlanda, enligt kommunens tekniska chef Gunnar Elmeke.

– Vi har inte de underhållsmedel som vi behöver för att klara vår väghållning. I förlängningen leder det till en kapitalförstöring av gatorna. I samband med det årliga budgetarbetet för vi fram att det behövs mer medel för att vi ska klara underhållet. Men det är en prioriteringsfråga.

Sprickor, ojämnheter, dåliga lagningar och krackeleringar är de vanligaste skadorna på kommunala gator och vägar.

I genomsnitt 2,5 procent av de kommunala gatorna får varje år ny beläggning, vilket motsvarar en beräknad livslängd på asfaltsbeläggningen på 40 år.

Enligt SKL:s studie är 40 år en mycket lång omloppstid för en asfaltbeläggning och en stark indikation på att många kommuner har en växande underhållsskuld.

– Vi rekommenderar att kommunerna med jämna intervall gör tillståndsbedömningar och underhållsutredningar där man kontrollerar hur vägkroppen och beläggningen mår och att man utifrån det arbetet gör fleråriga planer för underhållsbehovet, säger Selda Taner.

– Sköter man inte underhållet riskerar man att gatan eller vägen förstörs så mycket att det till slut krävs en större ombyggnad, vilket leder till ökade kostnader. Bristande underhåll kan bli dyrt i längden.

#vägar / #underhåll / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER