Kvartsdamm förekommer på alla byggarbetsplatser och är en dold fara som faktiskt kan orsaka allvarliga sjukdomar.

Illustration: Schutterstock

Kvartsdamm ökar risken för lungcancer

Det finns tydliga samband som talar för att exponering för kvartsdamm ökar riskerna för att drabbas av allvarliga lungsjukdommar som cancer och KOL.

Dokument

Kvartsdamm förekommer på alla byggarbetsplatser – och är många gånger en dold fara som faktiskt kan orsaka allvarliga sjukdomar. Men trots att det till och med finns dokumenterade dödsfall tänker inte många på de risker som är förenade med kvartsdamm.

sll

Jonathan Lyström, specialistläkare

– Vi har nog svårare att se risker när hälsoeffekterna inte visar sig omedelbart. Om skador och dödsfall på grund av kvartsdamm var lika akuta och påtagliga som de vid fallolyckor eller olyckor med maskiner så skulle man nog ha högre respekt för kvarts, säger Jonathan Lyström, specialistläkare i arbets- och miljömedicin.

Kvartsdamm är klassat som cancerframkallande – och detta på goda forskningsgrunder, enligt Jonathan Lyström.

– Kvartsdamm ökar risken för framförallt lungcancer. Sambandet är inte lika ömsesidigt som mellan asbest och lungsäckscancer, men ändå tydligt.

Utöver lungcancer finns också risken att drabbas av silikos (stendammslunga) och KOL om man inte skyddar sig. Jonathan Lyström jämför friska lungor med en ballong: lagom spänst gör att ballongen kan tömma sig enkelt och självmant.

Vid silikos har dammet orsakat inflammation och ärromvandling (fibros) i lungorna – ballongen blir stel och det blir besvärligare att andas.

– Samtidigt lägger sig det allra minsta dammet i våra lungblåsor (alveoler). Dessa är som mikroskopiska vindruvsklasar, där syre tas upp till blodet. Dammet kommer inte ut igen så kroppen kapslar in det i ärrvävnad på plats i lungblåsorna. Ju mer ärrvävnad där, desto mindre syre kan tas upp. Man får lättare andnöd och syrebrist, berättar Jonathan Lyström.

KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) inbegriper både trängre luftrör och uppluckrad lungvävnad, också det på grund av inflammation i luftvägarna.

– Där och då blir ballongen en oelastisk papperspåse – den tömmer sig inte längre självmant. Man får själv jobba hårdare med andningen. Rökning är den i särklass största orsaken till KOL i Sverige men kvartsdamm, gärna i kombination med rökning, kan ytterligare bidra till KOL-utveckling.

Jonathan Lyström konstaterar att förekomsten av kvartdamm är en realitet som byggarbetare och arbetsmiljöansvariga dagligen måste ta hänsyn till.

– Även om risken för den enskilde individen att drabbas av sjukdom är liten, finns så pass många exponerade arbetstagare att åtskilliga extra sjukdomsfall årligen i Sverige sannolikt kan tillskrivas kvartsdamm.

Så hur stora mängder damm krävs det för att man ska bli sjuk? När det gäller den frågan är både dammängd och tid avgörande faktorer.

– Om sjukdom uppstår är det vanligen efter många års arbete med kvartsdammexponering. Även små mängder damm, men som man utsätts för under lång tid, ökar risken att bli sjuk på sikt. Ju mindre mängd kvarts och exponeringstid, desto lägre sjukdomsrisk – men kvartsdammshalter under nivågränsvärdet är ändå inte helt riskfria, säger Jonathan Lyström.

Vid massiv exponering, berättar han, kan akuta lungskador uppstå på kort tid.

– Men så höga exponeringar är vi sällan i närheten av på svenska arbetsplatser, utan det är vid särskilda arbetsmoment såsom sandblästring utan andningsskydd i oventilerade utrymmen.

Läs alla artiklar om kvartsdammet

Motstånd att använda skyddsutrustning:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3c84.html

Stor okunskap om att kvartsdammet dödar:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3b2c.html

Kvartsdamm ökar risken för lungcancer:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3fdf.html

Fyra tips för säkrare arbete med kvartsdamm:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3ff8.html

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER