Vägarbetarnas arbetsmiljö är mycket utsatt.

Foto: Patrick Trägårdh

Fler trafikolyckor i sommar - vägarbetare allt mer utsatta

I sommar väntas 90 personer omkomma i trafiken och flera tusen skadas, varav många mycket allvarligt.

Extra utsatta är vägarbetare.

– Jag är ofta orolig för att något ska hända. Det gäller att hela tiden vara på sin vakt och ha ögonen på trafiken, säger Johan Fischer som är Svevias platschef för trafikanordningar i Västerås.

Dokument

I fjol omkom det 324 personer i vägtrafikolyckor, vilket var en ökning med nästan 30 procent jämfört med året innan. Cirka 4 200 skadades allvarligt.

En delförklaring till det ökade antalet allvarliga olyckor, förutom mer trafik, kan vara att polisen dragit ned på den manuella trafikövervakningen. Minskad risk för upptäckt bidrar till att fler kör för fort och onyktra, enligt Trafikverkets senaste analys av trafiksäkerhetsutvecklingen.

Förbättrad hastighetsöverlevnad är det område som beräknas ha störst potential när det gäller att minska antalet omkomna i trafiken. 2018 var det mindre än hälften (45 procent) av trafiken på det statliga vägnätet som höll sig inom gällande hastighetsgräns.

Trots ökade hastigheter minskar sedan 2011 antalet polisutfärdade böter för fortkörning (efter manuell övervakning) kraftigt samtidigt som antalet skåp för automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) inte har byggts ut i tillräcklig omfattning, enligt en analys av Trafikverket.

Under de senaste fem somrarna (juni-augusti 2014 – 2018) omkom det i Sverige 449 personer i vägtrafikolyckor. Blir årets sommar ur olyckssynvinkel som de fem föregående, kommer det i år i genomsnitt att dö en person per dag i en trafikolycka.
Innan augusti är över väntas dessutom nästan 100 personer ha skadats så allvarligt i en trafikolycka i samband med gatu- och vägarbeten att de har behövt akutsjukvård.

markus marcetic

Johan Fischer, Svevia

– Många trafikanter är väldigt fokuserade på att de själva ska fram här och nu. Ibland kör de till och med in i ett avstängt område bara för att de vill komma fram så fort som möjligt eller för att de brukar köra där, säger Johan Fischer.

– Vi försöka spärra av och skylta så tydligt som möjligt för att alla verkligen så ska förstå vad det är som gäller. Men det räcker tyvärr inte alltid, vilket kan vara riktigt läskigt.

Johan Fischer berättar att många förare har större fokus på sin mobiltelefons skärm än på vägen.

– Det gäller även när de åker in i ett vägområde. Det händer hur ofta att vi ser hur både yrkesförare och privatbilister som åker förbi koncentrerat tittar ned på sina telefoner. De ser oss inte ens.

– Jag tror till exempel att många köolyckor vid vägarbeten beror på att förarna har ögonen på telefonen istället för på vägen med resultat att de alldeles för sent upptäcker att bilen framför dem har saktat ned eller kanske och till med stannat.

Är du orolig när ni jobbar ute?

– Ja det är man nästan konstant. Det gäller att hela tiden vara på sin vakt och ha ögonen på trafiken.

– Ett av de våra största problem är att få ned hastigheterna i samband med vi etablerar en arbetsplats och håller på med av- och påskyltning. När vi väl har fått betongbarriär och liknande på plats är vår arbetsmiljö ofta tryggare. Jag har dock varit med om att personalbilar har kört rakt in i våra TMA-skydd eller att trailerdragare slagit in i stödbenet på en av våra kranbilar samtidigt som vi håller på att jobba.

" De gånger polisen kollar hastigheterna vid ett vägarbete, har trafiken löpt mycket lugnare. Det har stor effekt. "

I fjolårets valrörelse lovade Socialdemokraterna att höja böterna för den som kör för fort vid ett vägarbete.

– Jag vill inte precisera summorna, men det handlar om kraftigt höjda fortkörningsböter, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Ännu har inte något förslag lagts fram.

Johan Fischer berättar att många trafikanter tycks vara helt oförstående inför behovet av sänkta hastigheter vid bland annat vägarbeten.

– För en tid sedan blev jag uppringd av en lastbilschaufför som skällde ut mig för att vi hade 50 kilometer i timmen som hastighetsbegränsning vid ett vägarbete. Det gick ju att hålla 70, tycket han.

– Istället är det precis tvärtom. För att öka säkerheten för personalen borde man sänka hastigheterna vid vägarbeten ytterligare. Ofta går det väldigt fort. Till det ska läggas att en del som kör förbi uppenbarligen är påverkade antingen alkohol eller droger och ibland av både ock, vilket ökar risken ytterligare.

Behövs det mer polis- eller kameraövervakning?

– Ja. De gånger vi har ringt och fått polisen att kolla hastigheterna vid ett vägarbete eller sätta ut mobila hastighetskameror, har trafiken löpt mycket lugnare. Det har stor effekt.

Häromåret uppgav 45 procent av tillfrågade vägarbetare i opinionsundersökning att det under det senaste året uppstått minst en trafikrelaterad incident vid den egna arbetsplatsen. 91 procent svarade att trafikanterna inte tar tillräcklig hänsyn till dem som arbetar på vägen. 82 procent berättade att de ibland eller ofta oroar sig för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet.

Bör man i större utsträckning stänga av trafiken vid vägarbeten?

– Att leda om trafiken är det absolut bästa. Det ökar säkerheten rejält för oss som arbetar ute på vägarna, samtidigt som arbetet kan göras mer effektivt och snabbare eftersom vi kan utföra flera moment samtidigt och slipper ta hänsyn till trafiken, säger Johan Fischer.

#säkerhet / #arbetsmiljö / #vägar

Dödsolyckor i trafiken

Antal dödade

 • 2014 - 77 personer
 • 2015 - 81 personer
 • 2016 - 83 personer
 • 2017 - 85 personer
 • 2018 - 101 personer

Omkomna fördelade på kvinnor och män

 • 2014 - 23 kvinnor - 56 män
 • 2015 - 14 kvinnor - 70 män
 • 2016 - 19 kvinnor - 69 män
 • 2017 - 13 kvinnor - 79 män
 • 2018 - 18 kvinnor - 88 män

Omkomna motorfordonsförare

 • 2011 - 57 motorfordonsförare
 • 2015 - 59 motorfordonsförare
 • 2018 - 75 motorfordonsförare

Påverkade omkomna motorfordonsförare

 • 2011 - 14 var påverkade av alkohol - 4 var påverkade av droger
 • 2015 - 17 var påverkade av alkohol - 9 var påverkade av droger
 • 2018 - 15 var påverkade av alkohol - 7 var påverkdae av droger

 

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER