Vid en av stationerna på Rudus säkerhetspark handlar det om säkerheten vid en betongfabrik.

Foto: Maria Rosenlöf

Finska förebilden för byggbranschens säkerhetspark

Säkerhetsparken Rudus i finska Esbo är förebilden för den säkerhetspark för byggbranschen som inom kort öppnar i Sveriege. I Perspektiv har besökt Rudus.

Dokument

Den västra delen av Helsingforsregionens tunnelbanesystem expanderar. Projektet heter Västmetroprojektet och företaget Länsimetro Oy står för automationssystemen och de hustekniska arbetena.

Maria Rosenlöf

Susanna Laukkanen, Västmetroprojektet

– Oavsett vilket moment vi jobbar med måste vi ha fokus på säkerheten så att alla kommer hem när arbetsdagen är över, säger Susanna Laukkanen, säkerhets- och riskhanteringschef hos Länsimetro Oy för Västmetroprojektet.

Företaget arbetar systematiskt med arbetssäkerhet. I finska Arbetshälsoinstitutets Noll olyckor-forum kvalificerade det sig i senaste mätningen på 11,7 för olycksfrekvens medan det nationella snittet låg på 19,7

Alla som arbetar på metrostationerna erbjuds av Länsimetro att en gång om året besöka Rudus säkerhetspark.

Säkerhetsparken har en rad olika stationer uppbyggda med drygt 100 olika scenarior hämtade från verkligheten. Samt med förslag på hur sådana olyckstillbud kan undvikas.

– Att se vad som verkligen har hänt och lära sig vad som krävs för att inte samma sak ska upprepas är effektivare än att föreläsa för medarbetarna i en lektionssal om möjliga risker. När våra medarbetare får se vad som orsakat en olycka inser de att samma sak kan hända dem, säger Susanna Laukkanen.

Varje besök i Rudus säkerhetspark börjar och slutar i mötesrummet där först introduktionen och till sist de avslutande diskussionerna och reflektionerna sker. Däremellan är det en tvåtimmarstur ute i parken.

– Besöket genererar frågor hos våra medarbetare. De blir intresserade av att tänka över sina egna rutiner och beteenden. Även om olycksfrekvensen hos oss är förhållandevis låg, behöver vi regelbundet utbilda i säkerhet för att hamna ännu lägre. Vi har ett mål om nollolyckor på jobbet.

Inom kort finns det möjlighet att på svensk mark besöka en park som liknar Rudus. Den 7 oktober slås grindarna upp för Sveriges första säkerhetspark, placerad utanför Arlanda. Tillsammans med olika företagsgrupper har parkens projektgrupp tagit fram risk- och hälsoområden som illustreras i verklighetstrogna miljöer på totalt 15 000 kvadratmeter.

– Vår första förebild var Rudus säkerhetspark och så har vi anpassat den till svenska förhållanden och synsätt, säger Berndt Jonsson, regionchef på Sveriges Byggindustrier och nationell arbetsmiljösamordnare.

Mottot för det svenska konceptet lyder: Se, lyssna, reflektera och prova på.

Den svenska säkerhetsparken kommer att drivas av den ekonomiska föreningen "Byggbranschens säkerhetspark" och ha en verksamhetsledare samt facilatorer som leder utbildningarna. För medlemmar i föreningen finns dessutom möjlighet att bidra med egna utbildningsledare i parken.

– Oavsett var man kommer ifrån måste man följa grundkonceptet och uppdatera sig på förändringar, säger Berndt Jonsson.

Han påpekar att den svenska säkerhetsparken ska vara en processorienterad verksamhet och att såväl park som koncept kommer att utvecklas. Dock utan att kärnan, som han säger, går förlorad.

– Vi kan inte höja säkerhetsnivån genom att bara skapa nya rutiner. Vad vi behöver göra är att ta rutinerna närmare våra hjärtan.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER