Det finns både teknik och vilja hos landets entreprenörer att minska koldioxidutsläppen vid asfalttillverkning.

Foto: Patrick Trägårdh

Bonus för asfalt som minskar klimatpåverkan

Det finns stora möjligheter att minska utsläppen från asfalt i väg- och anläggningsbranschen. För att uppmuntra detta testade Trafikverket 2019 ett projekt där bonus utgick till de som lyckades uppnå minst 15 procents utsläppsminskning. Alla företagen fick bonus.

Dokument

– De klarade alla att sänka utsläppen mer än 15 procent och den som sänkte utsläppen mest kom under 50 procents sänkning, säger Henrik Arnerdal, utredare inom bindemedel och beläggningar på Trafikverket.

Svevia hade två av projekten och Peab och Skanska hade varsitt projekt, alla handlade om beläggningsunderhåll.

Mängden koldioxidutsläpp har inom ramen för pilotförsöken varit avsevärt lägre jämfört med snittsiffror för motsvarande tillverkning under 2015. CO2-utsläppen var 1000 ton lägre än branschsnittet 2015, vilket kan jämföras med hundra svenskars årliga totala genomsnittliga CO2-utsläpp eller tusen flygresor till Spanien tur och retur.

trafikverket

Henrik Arnerdal, Trafikverket

– Det är ett bra utfall som visar att branschen redan har intresse av och tekniska möjligheter till lägre utsläpp än utgångsvärdet i vår beräkningsmodell, säger Henrik Arnerdal.

Koldioxidpåverkan från asfaltläggning kommer främst från uppvärmningen i asfaltverket, från bindemedlet bitumen som är en råoljeprodukt och energikrävande att ta fram. Transporterna påverkar också.

– Alla dessa företag har helt eller delvis använt biobränsle i sina verk och har därför kunnat sänka sina utsläpp väsentligt. Man har också jobbat med asfaltstemperaturer och mängden återanvänd asfalt, säger Henrik Arnerdal.

Han menar att asfaltbranschen är idag bra på att återanvända asfalt, men det krävs att entreprenören vet vad den gör och har bra koll på den återanvända asfaltens kvalité.

– Bindemedlet åldras när det ligger ute och utsätts för sol och syre. Det oxiderar och blir då styvare och mer sprött så man behöver i regel kompensera för det med nytt bindemedel, säger han.

Branschen skulle kunna minska utsläppen ännu mer om de använde biobaserade alternativ till bitumen, men där är utvecklingen idag främst på forskningsstadium.

– Totalt borde företagen kunna sänka sina utsläpp med ungefär 30-60 procent från dagens nivåer, beroende på asfalttyp, med känd teknik. Med delvis eller helt fossilfritt bindemedel skulle nästa ”språng” kunna tas, säger Henrik Arnerdal.

För att räkna på sina utsläpp har pilotprojekten haft Trafikverkets EKA-kalkyler till hjälp, där EKA står för Energi Koldioxid Asfalt. Kalkylerna har tagits fram branschgemensamt med de stora entreprenörerna och leverantörerna som har bidragit med utsläppsdata och information om vilka processer som är viktigast att ta sig an. Resultatet har blivit ett excelverktyg där man kan räkna på allt från borrning av bergtäkter till utläggningsarbete. Verktyget har funnits ett tag men det var först förra året som Trafikverket testade det i upphandlingar med möjlighet till bonus. Man valde medvetet att använda lite större projekt.

– För att det ska vara värt den administrativa kostnaden att fylla i alla kalkyler är det bra att det är lite volym på projektet så bonusen blir en ordentlig summa pengar, säger Henrik Arnerdal.

I framtiden kommer Trafikverket kanske ställa utsläppskrav i upphandlingar i takt med att det blir allt mer bråttom att nå klimatmålen. Men just nu anser man att det är bra att driva på utvecklingen inom underhållsbeläggningar genom att i stället belöna med bonus.

– Företagen ska redan nu få möjlighet att ställa om till något vi snart kan komma att ställa krav på. När vi kommer till ett nytt normalläge får vi börja ställa tuffare krav, säger Henrik Arnerdal.

Inför 2020 har man redan börjat gå ut med nya upphandlingar för underhållsprojekt där möjlighet till bonus finns med.

– Förfrågningsunderlagen kommer ut löpande. De nya kraven kommer ligga på mellan 20 och 25 procents sänkning beroende på kontrakt, säger Henrik Arnerdal.

Stefan Atlija är arbetschef på Svevia utläggning och har varit involverad i ett av de två pilotprojekt Svevia genomfört under asfaltsäsongen 2019.

Projektet han jobbade med utfördes i Södermanland på vägsträckan D800 Svärta-Alby där cirka 3o kilometer väg fick ny beläggning. Till projektet levererade Svevias asfaltverk i Mariefred 21 000 ton bindlager.

Asfaltverket i Mariefred drivs med fossilfritt bränsle och förnyelsebar energi i syfte att minska den negativa miljöpåverkan.

Genom att arbeta med återvinning i asfaltmassan samt en sänkt tillverkningstemperatur lyckades Svevia med att uppnå full bonus i projektet.

Trafikverkets EKA-kalkyl låg till grund för hur projektet skulle redovisas.

- Vi på Svevia ser det som en naturlig del i arbetet att jobba med dessa bitar för att sänka CO2 utsläppen, minska klimatpåverkan i våra projekt och bidra till en hållbar utveckling. Bonusen är en viktig del för att driva på utvecklingen för ett mer hållbart samhälle genom att minska CO2 utsläppen, säger Stefan Atlija.

En framgångsfaktor i projektet har varit att samtliga involverade medarbetare har gjort ett mycket bra jobb samtidigt som man har haft en fin dialog med Trafikverket genom hela projektet. Att arbeta med bonus ger en positiv känsla, tycker Stefan Atlija.

- Arbetet blir mer motiverande. Det blir enklare och roligare att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete och sprida det tänket i hela vår värdekedja när det kopplas till något positivt, säger han.

#miljö / #Teknik / #Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER