Foto: Markus Marcetic

Vägräcken på E12 en allvarlig trafikfara

Flera avsnitt av den smala E12:an genom delar av Västerbotten är kantade av vägräcken på båda sidor av vägen.

Det är räcken som utgör en stor säkerhetsrisk, inte minst vintertid.

Dokument

– De gör att det inte går att vika av vid ett trångt möte, vilket kan vara livsfarligt, säger Patrik Gustafsson vid polisen i Storuman.

Under de senaste månaderna har det inträffat flera händelser som skulle kunnat få mycket allvarliga följder, berättar Marcus Håkansson som är arbetsledare vid Svevia och skyddsombud.

Några exempel:

*Plogbil fick möte med buss. Trots att plogbilen höll så långt till höger som det gick, skadades ena backspegeln av bussen.

*Långtradare träffade stillastående plogbils backspegel.

*Lastbil hakade vid möte ihop med ett annat fordon, slog i räcket och ställde sig på tvären.

*Lastbil slog i plogbils frontblad vid omkörning.

– Listan kan nästan göras hur lång som helst. Vintertid händer det någon incident i princip varje vecka, men långt ifrån alla anmäls. Det blir till slut slentrian, säger Marcus Håkansson.

Utmed den 6,5 meter breda E12 genom framför allt Storumans kommun i Västerbotten finns det flera sträckor med vägräcken på båda sidor. Vägen är förhållandevis hårt trafikerad med en hel del tung trafik.

– På vissa sträckor sitter dubbelsidiga räcken under flera kilometer, medan det i andra fall kan handla om kortare avsnitt. Den totala räckeslängden är flera mil. Dessutom är vägen på sina ställen både kurvig och backig, vilket ofta innebär att sikten är dålig. Till det ska läggas att vägen är smal, vilket gör att det kan vara riktigt trångt när vi ska arbeta på den med våra plogbilar och väghyvlar.

Marcus Håkansson berättar att trafikanter vid möten ofta inte vågar hålla tillräckligt långt ut till höger, vilket kan leda till mycket farliga situationer

– Vägen som den ser ut nu är ett klart arbetsmiljöproblem, framför allt vintertid. Vi försöker vara så försiktiga som det bara går och arbeta så säkert som möjligt, men det är svårt. Vägens smala bredd i kombination med sidoräckena gör att den som kör in i ett vägräcke riskerar att direkt studsa ut i vägbanan vilket innebär risk för frontalkollision om det samtidigt skulle komma ett fordon från andra hållet.

– Jag tycker därför att man borde ta bort sidoräckena där det går eller flytta ut dem en bit från vägen. Då skulle man vid en avåkning hamna i plogvallen som dessutom skulle fungera som en naturlig krockkudde.

Det är en uppfattning som delas av Patrik Gustafsson, trafikförundersökningsledare vid polisen i södra Lappland. Han menar att sidoräckena inte bara utgör ett arbetsmiljöproblem för yrkesförare, utan innebär en säkerhetsrisk för samtliga trafikanter.

– Det har hänt olyckor på E12:an som berott på att fordon inte kunnat väja av på grund av räckena och kolliderat. Att inte enkelt kunna ta sig av vägen på grund av sidoräckena kan vara livsfarligt. Det gäller inte minst oskyddade trafikanter.

– Räckena gör det också svårare att undvika en del viltolyckor.

*Behövs inte vägräcken?

– Mitträcken är mycket bra. Men sidoräcken på smala vägar är inte bra om det inte är i anslutning till branter, då behövs de så klart. På E12:an har man enligt min uppfattning satt upp sidoräcken på långa sträckor helt i onödan.

– Där det är möjligt bör man flytta räckena ett par meter ut ifrån vägen, vilket jag också har föreslagit Trafikverket. Vintertid skulle plogvallen då fungera som en naturlig krockkudde. Sommartid skulle räckena ändå fånga upp ett fordon som kört av vägen. Man bör dessutom göra räckena högre. Det skulle tvinga älgarna att stanna upp innan de springer ut i vägen, vilket ökar upptäckschansen.

#säkerhet / #vägar / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER