Sidoräcken på båda sidor om den smala och krokiga E12 skapar mycket trafikfarliga situationer och är ett arbetsmiljöproblem för alla som har vägen som arbetsplats.

Foto: Marcus Håkansson

Livsfarliga sidoräcken på E12 blir kvar - pengar saknas

Det dröjer innan de trafikfarliga sidoräckena utmed delar av E12 genom Västerbotten kommer att åtgärdas.

– Vi försöker få fram pengar till en ombyggnad, men det kan ta lite tid, säger Anders Wahlberg som är åtgärdsplanerar på Trafikverket.

Dokument

I Perspektiv har i en tidigare artikel berättat om hur sidoräckena utmed delar av E12 utgör rena säkerhetsrisker, inte minst vintertid.

– De gör att det inte går att vika av vid ett trångt möte, vilket kan vara livsfarligt, säger Patrik Gustafsson vid polisen i Storuman.

Vägen är förhållandevis hårt trafikerad med en hel del tung trafik.

– På vissa sträckor sitter dubbelsidiga räcken i flera kilometer. Dessutom är vägen på sina ställen både kurvig och backig, vilket ofta innebär att sikten är dålig. Till det ska läggas att vägen är smal, vilket gör att det kan vara riktigt trångt när vi ska arbeta på den med våra plogbilar och väghyvlar, säger Marcus Håkansson som är arbetsledare vid Svevia och skyddsombud.

Han berättar att trafikanter vid möten ofta inte vågar hålla tillräckligt långt ut till höger, vilket kan leda till mycket farliga situationer.

– Vägen som den ser ut nu är ett klart arbetsmiljöproblem, framför allt vintertid. Vi försöker vara så försiktiga som det bara går och arbeta så säkert som möjligt, men det är svårt. Vägens smala bredd i kombination med sidoräckena gör att den som kör in i ett vägräcke riskerar att direkt studsa ut i vägbanan vilket innebär risk för frontalkollision om det samtidigt skulle komma ett fordon från andra hållet.

– Jag tycker därför att man borde ta bort sidoräckena där det går eller flytta ut dem en bit från vägen. Då skulle man vid en avåkning hamna i plogvallen som dessutom skulle fungera som en naturlig krockkudde.

Det är en uppfattning som delas av Patrik Gustafsson, trafikförundersökningsledare vid polisen i södra Lappland.

– Det har hänt olyckor på E12:an som berott på att fordon inte kunnat väja av på grund av räckena och kolliderat. Att inte enkelt kunna ta sig av vägen på grund av sidoräckena kan vara livsfarligt. Det gäller inte minst oskyddade trafikanter. Räckena gör det också svårare att undvika en del viltolyckor.

Anders Wahlberg, åtgärdsplanerare på Trafikverket, säger att man inom verket är väl medvetna om problemet.

– Sedan sidoräckena byggdes har regelverket ändrats. Idag skulle vi inte bygga på det sättet.

Kommer ni att göra något åt dem?

-Det finns inga pengar att göra något i närtid. De får tyvärr därför vara som de är ett tag till. Men vi försöker få fram medel.

Hur länge dröjer det innan ni kommer att göra något?

– Det beror på hur snabbt vi kan få fram pengar. Även om vi försöker få in åtgärder i budgeten så snabbt som möjligt, kan det nog dröja något år eller så innan vi kan fixa tproblemen.

Hur då?

– Till exempel genom att åtminstone göra slänterna flackare på ena sidan. Då kan vi ta bort eller flytta räcken.

#Trafik / #säkerhet / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER