Vägarbetaren befinner sig dagligen bara någon meter ifrån trafiken som passerar. Ett felsteg kan bli ödestigert. Snart kommer en utredning som ska presentera förslag på hur deras arbetssituation kan förbättras.

Foto: Patrick Trägårdh

Vägarbetarnas liv måste skyddas - skärpta regler väntas

Tuffare regler när det gäller avspärrningar. Tydligare säkerhetskrav i upphandlingar. Högre straff för fortkörning.

Så kan antalet olyckor i samband med vägarbeten minska.

Dokument

En klar majoritet av vägarbetarna känner oro för sin säkerhet när de är på jobbet. I fjol genomförde fackförbundet Seko en opinionsundersökning bland drygt tusen vägararbetare. Undersökningen visar bland annat:

*91 procent känner oro för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet.

*59 procent har under det senaste året varit med om någon incident på sin arbetsplats. 2009 var motsvarande andel 31 procent.

" Jag vill inte precisera summorna, men det handlar om kraftigt höjda fortkörningsböter. "

I den senaste valrörelsen lovade Socialdemokraterna att höja böterna för den som kör för fort vid ett vägarbete.

– Jag vill inte precisera summorna, men det handlar om kraftigt höjda fortkörningsböter, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Så har ännu inte skett. För drygt ett år sedan gav dock regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att bland annat utreda hur säkerheten för ”personal som utför arbete inom eller i anslutning till vägarbeten ska kunna förbättras”.

Utredningens förslag väntas presenteras om några veckor.

– Böterna för den som inte håller hastigheten förbi en vägarbetsplats borde fördubblas. Idag är det många som kör alldeles för fort, det gäller inte minst yrkestrafiken, framför allt taxi, säger Ulf Andersson som är regionalt skyddsombud för Seko i Stockholm.

– Den som jobbar ute på vägen tvingas ha ögon i nacken. Extra utsatta är de som arbetar med skyltning och avspärrningar. För många av dem är hot och våld inget ovanligt. Klimatet har blivit mycket tuffare bara under de senaste åren.

Enligt Olle Öberg, chef för division Drift inom Svevia, är höga hastigheter ett av de absolut största arbetsmiljöproblemen.

mats Lundquist

Olle Öberg, chef division Drift, Svevia.

– Trafiken kanske passerar en meter från den som lägger asfalt. Är hastigheten 10 – 15 kilometer i timmen hinner man med om något skulle hända. Men kommer det en bil i 60 – 70 kilometer i timmen kan ett enda felsteg innebära att det är slut. De höga hastigheterna är riktigt otäcka.

Bör det finnas hastighetskameror vid vägarbeten?

– Det vore mycket bra. Sådana kameror finns det vid många skolor och varnar den som kör för fort genom att lampor blinkar. Det gör att hastigheterna sänks.

– Vid vägarbeten i exempelvis USA finns det dessutom ofta poliser på plats, vilket har en väldigt lugnande effekt på trafiken. Jag önskar att den svenska polisen kunde ha fler hastighetskontroller vid vägarbeten. Det i kombination med höjda böter skulle ha stor effekt. Men tyvärr är polisen ofta upptagen av och prioriterar annat.

Flera aktörer i infrastrukturbranschen som I Perspektiv talat med vill se tuffare säkerhetskrav i samband med upphandlingar, men framför allt tydligare krav i kombination med en ökad standardisering.

– Det borde finnas exempelsamlingar som tydligt anger vilka avspärrningar och andra säkerhetsåtgärder som ska genomföras vid en viss typ av arbeten, på en viss typ av väg som är trafikerad av en viss mängd fordon och av en viss typ, säger Olle Öberg.

– Då vet alla vad det är som gäller, vad som ska göras och då undviker man att det chansas med säkerheten. De olika delarna av trafikanordningen bör tydligt både anges och prissättas, till exempel hur många meter barriär som det ska finnas på plats eller hur många TMA-bilar. Tydlighet är viktigt.

Och framförhållning.

– Det gäller både beställare och entreprenörer. Det är viktigt att tidigt utreda om det verkligen går att arbeta säkert i den aktuella vägmiljön och enligt de säkerhetskrav som finns. Går inte det, behöver man identifiera det redan tidigt i planeringsskedet och i till exempel förfrågningsunderlaget föreslå andra typer av säkerhetsåtgärder, säger Anncatrin Elversson som är TA-chef på Peab.

– Det ska inte komma som en överraskning att det inte finns en vägren som det går att ställa upp förvarningskyltar på när så krävs. Eller att det blir ett framkomlighetsproblem om vi måste ta bort ett körfält för att kunna göra vår arbetsplats tillräckligt säker. För exempelvis byggarbetsplatser finns det krav på en så kallad arbetsplatsdispositionsplan. Samma typ av stöd vore bra för oss.

Blir det inte för dyrt?

– Nej. Är vi tidigt ute, har planerat rätt och prioriterat säkerheten redan när man i planeringsskedet avgör metod och disposition får vi en betydligt effektivare arbetssituation och då blir det inte dyrare.

Enligt Anncatrin Elversson saknas ett enhetligt och tydligt regelverk som går att använda för alla vägar när det gäller säkerheten runt vägarbeten, till exempel avstängningar.

– Regelverket kan dessutom ibland variera mellan Trafikverkets olika regioner, mellan olika projekt och kommuner. Med ett enhetligt regelverk hade det både blivit lättare att räkna på och att utföra avstängningar som alla dessutom hade känt igen sig i och trygga med, både de som arbetar med vägarbetena och de som passerar dem.

Arbetsmiljöverket anser att man vid vägarbeten i första hand bör försöka omleda trafiken, som i allmänhet är det absolut bästa sättet att skapa en säker arbetsmiljö. Problemet med omledning är att det, förutom köer, kan bli så att trafik leds in på gator, vägar och miljöer som inte är anpassade för den aktuella trafikmängden.

– Tyvärr är inte vägnätet planerat och byggt för omledning. Det finns dessutom inga färdiga omledningsplaner eller -förslag, inte ens för de mest trafikerade vägarna, vilket det borde göra. Nu ska det avgöras från fall till fall och varje gång, och för varje plats, lösas via den lokala eller regionala trafikingenjören, säger Anncatrin Elversson.

– När det inte går att omleda trafiken, bör det finnas en betydligt större acceptens än vad det finns idag för framkomlighetshinder som verkligen får ned hastigheterna och gör vårt jobb säkrare.

Olle Öberg säger att han visserligen har förståelse för svårigheten att leda om trafik från framför allt vägar med höga flöden.

– Men det går att göra i större utsträckning än i dag och bör diskuteras mer. Förutom att säkerheten skulle öka, skulle det gå betydligt fortare att göra jobben.

#säkerhet / #arbetsmiljö / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER