Fler behöver göra mer för att stoppa framfarten av de invasiva främmande arter i Sverige. Och det behövs med utvecklingen av vägledning och forskning av effektiva metoder.

Foto: Pixabay

Fler behöver göra mer för att bekämpa de invasiva främmande arterna

Nya handledningar och smartare sätt ska förbättra arbetet mot invasiva främmande arter i Sverige.
– Det behöver utvecklas betydligt effektivare metoder än vad vi har idag. Många fler behöver göra mycket mer, säger Henrik Lange som är handläggare på Naturvårdsverket.

Dokument

Med ökande internationell handel och transporter sprids allt fler arter utanför sina naturliga utbredningsområden. Klimatförändringarna förstärker den utvecklingen och har bidragit till att invasiva främmande arter blivit ett växande och allt mer akut problem.

Sveriges arbete med att hindra spridningen styrs av en mix av svenska- och EU-regler. I så kallade vägledningarna ger Naturvårdsverkets tolkningar och ställningstaganden till hur regelverket ska tillämpas.

– Vägledningarna, som uppdateras och utvecklas löpande finns på vår hemsida, och är enkla för alla att nå, säger Ulf Larsson som är handläggare på Naturvårdsverket.

Vägledningarna ska bidra till ökad kunskap och förståelse, och göra det enklare för såväl privatpersoner som företag och myndigheter att veta hur man ska agera.

– De går bland annat igenom vad lagstiftningen säger, vilka arter som omfattas, vad man bör tänka på när man bekämpar invasivia främmande arter och vilka krav som ställs på ägarna till den mark som de växer på.

Ulf Larsson berättar att människor, medvetet eller omedvetet, är en stor spridare av invasiva arter.

– Det gäller inte minst när det ska flyttas jordmassor.

För några veckor sedan genomfördes på Naturvårdsverkets uppdrag en opinionsundersökning som visar att ungefär sju av tio vuxna svenskar känner till begreppet invasiva främmande arter, men att nästan var femte genomfört aktiviteter som kan ha orsakat spridning av dessa.

– För att vi ska kunna värna den biologiska mångfalden behövs ett kunskapslyft i samhället generellt kring invasiva främmande arter, säger Emilie Beckman som är Svevias hållbarhetschef.

markus marcetic

Emilie Beckman, Hållbarhetschef, Svevia.

– Enligt regelverket ska vi som entreprenörer arbeta förebyggande och se till att invasiva främmande arter inte sprids, och det försöker vi också göra. Men det är inte alltid så lätt att i den operativa verksamheten veta hur man ska agera. Vi har instruktioner om hur vi ska upptäcka, hantera och bekämpa vissa arter och hur exempelvis jord och andra massor ska läggas på deponi. Men utvecklade vägledningar kring detta vore mycket bra. En annan utmaning är när det finns flera sakägare, det vill säga när hantering av de invasiva främmande arterna berör flera markägare.

Häromdagen beslutade regeringen att satsningen ”Naturnära jobb” även ska omfatta bekämpning av invasiva främmande arter. Satsningen är tänkt att underlätta för drygt 600 nyanlända och långtidsarbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden.

Ett ofta återkommande hinder för en effektiv hantering av invasiva främmande arter är bristen på smarta kontroll- och utrotningsmetoder. Enligt Naturvårdsverkets Henrik Lange finns det därför ett stort behov av ny effektiv metodik.

– Det är en sak att för hand med en spade gräva upp något som man har i trädgården. Men när det handlar om miltals med vägren behöver du ha mer uppskalningsbara metoder.

Exempel på fysiska utrotnings- och kontrollmetoder som det forskas kring just nu är hetvatten, ånga, värme, slåtter, förändrad markkemi, bete och artspecifika parasiter.

Hittills har den dominerande lösningen på många platser varit att gräva borta oönskade växter. Samtidigt har det ofta saknats effektiva metoder för att rensa eller på annat sätt hantera de stora schaktmassorna så att de i sin tur inte sprider invasiva främmande arter.

Nyligen har bland annat Trafikevrket och Naturvårdsverket anslagit 36 miljoner kronor för forskning om hantering av invasavi främmande arter. Sista ansökningsdag är 7 september i år.

#biologisk mångfald / #miljö / #markarbete

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER