Många kör förbi vägarbeten i allt för hög hastighet.

Foto: Patrick Trägårdh

4 av 10 svarar: "Andra kör för fort vid vägarbeten"

Var tredje trafikant sänker inte hastigheten när de passerar ett vägarbete, enligt en ny undersökning.

– Många kör alldeles för fort. Ibland är jag rädd när jag är på jobbet, säger vägarbetaren Molly Ahlbom.

Dokument

På uppdrag av Svevia frågade undersökningsföretaget Kantar Sifo under andra halvan av juni i år ett representativt urval av vuxna svenskar om deras och andras beteende i trafiken.

1 097 personer deltog i undersökningen som bland annat visar:

  • Många kör alldeles för fort förbi ett vägarbete. Var tredje svarande anser att andra trafikanter sällan eller aldrig håller den angivna hastigheten när de kör förbi ett vägarbete. Däremot menar så gott som alla, 97 procent, att de själva, alltid eller oftast, gör det.
  • Var fjärde anser andra trafikanter sällan visar hänsyn när de passerar ett vägarbete. I Göteborgsområdet är andelen, enligt undersökningen, ännu större, ungefär var tredje.

mats Lundquist

Olle Öberg, chef division Drift, Svevia.

– Jag är tyvärr inte förvånad över resultatet. Många kör alldeles för fort, vilket inte minst märks när man själv passerar ett vägarbete. Håller man den angivna hastigheten är det inte ovanligt att man blir omkörd eller upphunnen. Jag tycker att det är eländigt att folk inte har större respekt för dem som arbetar på vägen. Det måste vara säkert att arbeta på och vid vägar, säger Olle Öberg som är chef för Svevias division Drift.

– När bilarna kör förbi ett vägarbete i exempelvis 70 kilometer i timmen räcker det med ett litet steg åt fel håll för att en vägarbetare ska bli påkörd. Jag ryser i hela kroppen när jag tänker på vilka konsekvenser som det kan få och vilka små marginaler det är frågan om.

Knappt hälften av de tillfrågade i undersökningen anser att fler poliskontroller i samband med vägarbeten skulle öka säkerheten.

– Jag önskar att polisen då och då kunde finnas vid vägarbetena. Det skulle utan tvekan öka respekten för hastighetsgränserna, säger Olle Öberg som menar att det allra bästa dock vore att i betydligt större omfattning än idag leda om trafiken i samband med vägarbeten.

Det är en uppfattning som i stor utsträckning delas av de svarande i Svevias undersökning. 95 procent uppgav att de är positiva till att trafiken leds om och förbi ett vägarbete, varav ungefär hälften under förutsättning att deras restid inte påverkas avsevärt.

När de med egna ord ska beskriva vad de tror skulle göra att fler trafikanter sänker hastigheten, eller visar större hänsyn vid vägarbeten, svarar flera fartkameror. Andra tror att högre böter eller att i ökat utsträckning än idag dra in körkortet för dem som kör för fort skulle vara effektiva åtgärder.

Flera menar att avspärrningar och sänkta hastigheter bör begränsas till tidpunkter då vägarbeten verkligen pågår.

”Det skulle öka respekten. Den minskar när det finns avspärrningar utan någon aktivitet”, säger en av deltagarna i undersökningen.

– Det är en uppfattning som jag delar. Branschen behöver bli bättre på att släppa upp hastigheten när det inte pågår arbete inom ett vägarbetsområde, för att sedan sänka den när det är aktivitet och folk som arbetar där. Det skulle nog öka respekten för sänkta hastigheter, säger Olle Öberg.

Vägarbetaren Molly Ahlbom arbetar på Svevia i Västerås med trafikanordningar, det vill säga att med hjälp av till exempel skyltningar, TMA-bilar och olika farthinder göra vägarbetsplatser säkra för både trafikanter och de som arbetar där.

Svevia

Molly Ahlbom, vägarbetare på Svevia i Västerås.

Är du rädd när du arbetar?

– Ja, ibland. Hastigheterna kan vara riktigt höga emellanåt. Det märks direkt när det är polisbilar som kör förbi. Då sänks hastigheterna och folk skärper till sig.

Vad bör man göra för att öka säkerheten vid vägarbeten?

– Förutom fysiska hinder och liknande, tror jag att en viktig del är att öka kunskapen. Många vet inte vad skyltarna betyder. Dessutom behöver det allmänna trafikvettet bli bättre.

– Säkerheten är bra från vår sida. Vi fuskar inte, utan följer alla regler. Faran är en del trafikanter. Många kör alldeles för fort förbi vägarbeten, en del av dem håller dessutom, samtidigt som de kör, på med sina telefoner och är inte koncentrerade på det som de borde vara.

– Tyvärr räcker det inte att sätta upp vägmärken och varningsskyltar för att en del ska sänka farten vid ett vägarbete. Det krävs ordentliga fysiska hinder så att de verkligen tvingas sänka hastigheten, om inte annat för att de inte ska riskera att lacken på bilen ska repas vilket en del verkar vara mest rädda för.

Molly Ahlbom berättar att hon har arbetat i vägbranschen i knappt 15 år.

– Jag har inte själv råkat ut för någon olycka. Däremot har jag varit med om incidenter där bilar kört in i avspärrningar, skyltar och till och med in i arbetsområden. Som vägarbetare gäller det att vara alert och ha ögon i nacken för att inte råka illa ut, men också vara extra observant på avvikande trafikljud.

#säkerhet / #arbetsmiljö / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER