Det utfärdades en klass 3-varning på grund av snö. Allmänhet ombads stanna hemma och vägentreprenörerna arbetade hårt dygnet runt för att hålla de viktigaste vägarna framkomliga.

Foto: Patrick Trägårdh

Krisledning och ja till extra resurser när ovädret drog in

För första gången på tio år utfärdades en klass 3-varning på grund av snö. Då aktiverade Trafikverket sin krisledning. Dialogen med vägentreprenörerna var tät liksom med andra aktörer som kommun, polis, räddningstjänst, el- och telebolag.

Dokument

Inför det kraftiga snöovädret i Västernorrland aktiverades Trafikverkets regionala krisledning.

– Vi hade tät dialog med entreprenörerna kring bland annat vilka extra resurser som de skulle kunna få fram, säger Trafikverkets projektledare Kristofer Engstrand.

Han berättar att den stora snöslunga som normalt brukar användas vid Vildmarksvägen i Stekenjokk togs ner till kusten för att stötta och hjälpa till.

– Med hjälp av den gick det att bryta upp vägar som blivit helt igensnöade och som vanliga plogbilar inte kunde ta sig fram på. Snöslungan användes bland annat av Svevia i Kramfors, säger Kristofer Engstrand som är projektledare på Trafikverket och ansvarar för underhåll inom driftområdena Sundsvall, Kramfors och Ånge.

– Vi hade inför ovädret också en tät och bra dialog med SMHI om vilket väder som var på gång. Inom Trafikverkets underhållsdistrikt Mitt initierades en krisledning för att kunna hantera de problem och frågor som skulle kunna uppstå som ett resultat av vädret.

I samma veva aktiverade Länsstyrelsen i Västernorrland en så kallad samverkan. Det innebär täta dagliga kontakter med de aktörer i länet som på olika vis hanterar infrastruktur, till exempel Trafikverket, kommuner, kollektivtrafikföretag, polis, räddningstjänst, elbolag och telebolag. Tanken är att i ett krisläge bland annat kunna samnyttja resurser.

– I och med att vi visste att det skulle bli stora mängder snö hade vi mycket kontakt med de driftentreprenörer som är verksamma inom vårt område kring deras möjligheter att få fram extra resurser utöver vad som redan ingick i avtalen med oss. De lade ner ett stort jobb på att få fram extra plogbilar, traktorer, hyvlar, snöslungor och annat som skulle kunna behövas, säger Kristofer Engstrand.

– Från Trafikverkets sida sade vi ja till merparten av de extra resurserna. För oss var det viktigt att agera proaktivt och att det sattes in ordentligt med resurser redan när snöfallet startade. Det förbättrade situationen i trafiken och i många samhällen. Dessutom gick vi via media, sociala medier och Trafikverkets hemsida ut med information om att det skulle bli ett besvärligt väglag och att alla skulle stanna hemma och bara bege sig ut om det var absolut nödvändigt.

Hur gick det?
– Vi tycker att det gick bra. Entreprenörerna fick fram resurser för att hantera situationen och upprätthålla framkomligheten. Vi hade bra regelbundna avstämningar med deras jourhavande.

– Under det första snöovädret – som hade klass 3-varning – höll sig medborgarna dessutom hemma i stor utsträckning vilket underlättade snöröjningen. Under ovädret veckan efter var det betydligt mer trafik ute, inte minst tung sådan. Många tunga transporter fick problem och stoppade upp trafiken. På vissa håll blev kaotiskt.

Svevias platschef i Kramfors Mikael Olsson är mycket nöjd med samarbetet med Trafikverkets projektledare.

– Det fungerade mycket bra. Vi hade god kontakt både före, under och efter ovädret. Ett konkret och bra exempel är den stora snöslungan. Den kom fram lagom till att den behövdes väster om Bollsta och fick sätta igång direkt. Vi hade stor nytta av den.

#underhåll / #vägar / #Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER