Reza Rezai och Khalil Khalif är två deltagare i utbildningsprogrammet Trygga vägar som fått anställning på Svevia.

Foto: Rickard Kilström

Rekryterar vägarbetare med Trygga vägar - för en mer inkluderande bransch

Sex av åtta deltagare fick anställning efter en coronaanpassad men lyckad praktikperiod våren 2021. Genom utbildningsinitiativet Trygga vägar arbetar Svevia och Stockholms stad tätt tillsammans för att främja en mer inkluderande arbetsmarknad.

Dokument

När förutsättningar radikalt förändras och ovisshet råder blir reaktionen ofta att lägga saker på is. Vi pausar oss ur kriser, i väntan på tydlighet och på besked. Många befarade att det var precis vad som skulle ske med nystartade arbetsmarknadsprogrammet Trygga Vägar, när corona slog undan benen för både rekryteringsprocess och utbildningstillfällen. Men att ställa in, var aldrig aktuellt, säger Svevias HR-partner Ebba Antin.

-Vi såg hur fint Trygga Vägar togs emot under premiäråret 2020. Samarbetet ledde till flera anställningar och gav så många fördelar, inte minst för oss på Svevia. Men vi förstod att vi var tvungna att tänka om, tänka nytt och få processerna att ta nya vägar i en tid av restriktioner och distansundervisning, säger Ebba.

privat

Ebba Antin, HR-partner, Svevia.

Men låt oss ta det från början. Eller rättare sagt från 2019, när driftkontraktens första sysselsättningskrav dök upp i Stockholms stads upphandlingar. Svevia och Stockholms stad jobbar sedan länge ihop i många olika uppdrag, på etableringar runt om i Stockholm. De båda organisationerna delar ett starkt hållbarhetsfokus och arbetar gemensamt för ökad hållbarhet, såväl inom miljö- och klimatfrågor som inom social hållbarhet, bland annat med arbetsmarknadsfrågor.

Emma Sundberg, koordinator på Arbetsgivarsamverkan, Stockholms stad berättar om syftet med sysselsättningskraven som ställs på aktörer som Svevia.

-Stockholms stad är en stor beställare som upphandlar tjänster för betydande summor varje år. Det är rimligt att vi ställer offensiva krav på våra partners, så att vi tillsammans kan bidra till ökad hållbarhet, ur alla tänkbara perspektiv. Här ingår att ta tillvara kompetens och hjälpa människor att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett av verktygen är stadens sysselsättningsfrämjande krav, som innebär att vissa anställningskrav ska uppfyllas under en kontraktsperiod med staden. Hur många - och hur ofta - man måste anställa beror på kontraktens längd och omfattning, förklarar Emma.

Då Svevia är en stor samarbetspartner till Stockholms stad, med långa och många upphandlade kontrakt blir kraven sammantaget ganska tuffa med många nya personer att anställa och integrera i organisationen varje år. Men nya personer behövs hos Svevia. Rekryteringsbasen för vägarbetare är inte på något sätt obegränsad och Svevia och Ebba Antin har valt att se sysselsättningskraven som något positivt. Ebba var den på Svevia som initierade en planlagd utbildning, specifikt inriktad mot vägbranschen, med namnet Trygga Vägar.

-Vi kan välja att bemöta kraven som en belastning, eller se dem som en möjlighet! Det är inte självklart att bli vägarbetare idag. Vi behöver själva hitta nya målgrupper, locka nya medarbetare och ta vara på kompetens. Då är det väl bäst att göra det i samverkan och i långsiktiga processer med vår beställare. Vi behövde helt enkelt en yrkesinriktad utbildning och formade den tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, berättar Ebba.

Utbildningen utformades under hösten 2019 som en mix mellan teori och praktik. Ett antal platschefer fick i uppdrag att identifiera det viktigaste en vägarbetare behöver kunna och Hermods blev utbildningssäte. Utbildningen pågick i nio veckor, fem veckor i skolbänken och fyra veckors praktik på någon av Svevias etableringar i Stockholm. 15 deltagare fullföljde utbildningen varav åtta erbjöds visstidsanställning hos Svevia – ett mycket lyckat resultat. Kanske ännu mer lyckat när man betänker att satsningen specifikt riktats mot nyanlända och nådde människor med helt andra erfarenheter än från vägbranschen.

Med hösten kom ökade restriktioner och en pandemi i full blom. Utbildning i grupp var plötsligt uteslutet, förutsättningarna skakades om och kanske hade det varit enklast att lägga ner. Men då hade man inte räknat med Svevias flexibilitet och målmedvetenhet. Beslut fattades om att köra en mindre rekryteringskampanj och erbjuda fyra veckors praktik. Obligatoriska kursmoment och behörighetsutbildningar genomfördes direkt på arbetsplatserna och sedan var det raka vägen ut i drift, på väg. Åtta deltagare genomförde praktiken, varav fem finns kvar i organisationen idag. Emma Sundberg är djupt imponerad av Svevias engagemang.

-Det var så inspirerande att höra hur Ebba med kollegor på Svevia vägrade att vika ner sig. Trygga Vägar 2021 skulle helt enkelt genomföras, även i coronatider. Det är uppenbart att Svevias engagemang för de här frågorna är äkta, det är ren glädje att jobba tillsammans med det här gänget. Vi ställer visserligen krav, men Svevia lyckas överträffa dem, säger Emma.

Ebba ler och nickar instämmande. Trygga Vägar har blivit en hjärtefråga för Svevia, som handlar om allt annat än krav och statistik. Det handlar om nya kollegor. Om vänskap, inkludering, hjälpsamhet, kulturkrockar och glädje. Ibland om svåra beslut och om sorgsna avsked. Trygga Vägar handlar om kunskap, möjligheter och om att alltid känna sig välkommen till Svevia.

#mångfald / #arbetsmiljö / #vägarbetare

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER