Svevias teststräcka med klimatanpassad asfalt visar mycket god prestanda med hög hållfasthet.

Foto: Markus Marcetic

Hög prestanda på klimatanpassad asfalt

Nu finns det mycket goda testresultat på asfalt där fossilt bitumen delvis ersatts med trädens naturliga bindemedel, lignin. Den klimatanpassade asfalten på Svevias teststräcka i Gnesta visar god prestanda och en hållfasthet som överträffar förväntningarna.

Dokument

Det var i oktober 2020 som Svevia i samarbete med Stora Enso och Trafikverket lade en teststräcka av asfalt där delar av det oljebaserade bindemedlet bitumen hade ersatts med lignin.

– Resultaten är mycket goda även efter en vinter där asfaltytan har utsatts för regn, snö, temperaturväxlingar, kyla, vintervägunderhåll med salt och trafikens belastning. Både när jag betraktar ytan med blotta ögat men även tittar på provresultaten som tagits efter vintern känner jag mig säker på att vi har funnit en riktigt bra lösning, säger Mattias Andersson, produktspecialist inom asfalt på Svevia.

Den aktuella teststräckan är utlagd på väg 224, en vanlig landsväg där cirka 1500 fordon passerar dagligen.

– Med det goda utfallet i Gnesta skulle jag säga att även de högst belastade vägnätet i en framtid kommer att kunna beläggas med asfalt med inblandning av lignin.

Under de senaste åren har Svevia konverterat sina asfaltfabriker från fossil eldningsolja till bioolja, där de använder förnybar el, och ställer även om till eldrift i täkterna.

annika Enström

Mattias Andersson, Svevia.

– Det är en omställning som vi ser genomförs i hela branschen. Den sista nöten att knäcka är hur vi kan minska inblandningen av bitumen i asfalt säger Mattias Andersson.

Han berättar att av olika material som har testats jorden runt för att ersätta bitumen så visar studier att det i dagsläget bara finns ett fåtal alternativ som fungerar.

– Det är något av de alternativen som i nära framtid kommer att vara aktuella. Men de kommer inte att kunna ersätta bitumen helt, en viss inblandning av det klassiska bindemedlet kommer att behövas, men i mindre mängd.

Innan asfalt med lignin kommer att finnas på marknaden som en storskaligt producerad produkt, finns det enligt Mattias Andersson flera utmaningar för branschen att lösa. En av dessa utmaningar handlar om produktionsteknik.

– Men vi är också helt beroende av att det finns en efterfrågan. Som producenter kan vi utveckla nya produkter och erbjuda våra kunder. För att verkligen kunna skapa förändring behövs det att kunderna är beredd att satsa och vara med att driva utvecklingen.

En annan utmaning är att komma fram till, och hitta ett gemensamt sätt att räkna på hur klimatpåverkan i asfalt sa mätas, och hur vi eventuellt kan tillgodoräkna den bundna koldixid som finns i tillsatsmaterialet, i vårt fall lignin.

Fakta

Lignin: Samlingsnamn för en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka.

Bitumen: Framställs av råolja och används som bindemedel för att binda ihop stenmaterial och skapa asfalt.

Traditionell asfalt: Består i huvudsak av stenmaterial och bitumen.

#klimatpåverkan / #asfalt / #lignin

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER