Kopiera modulen "Bildspel" nedan och klistra in i en artikel. Kom ihåg att ändra variabeln "Mapp_med_undersidor" till den mapp där sidorna med bilder finns.