Minskade utsläpp

 De 2 300 investeringar som Klimatklivet stöttat minskar utsläppen med 930 000 ton koldioxid per år. Det visar en redovisning som Naturvårdsverket nyligen lämnade till regeringen. Bland företagen dominerar åtgärder där fossila bränslen byts ut mot förnybart bränsle. Andra typiska åtgärder handlar om produktion och distribution av flytande biogas och produktion av andra biodrivmedel.