Examensarbeten sökes

KTH-studenter som läser civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad, inriktning Geografisk-IT och masterprogrammer Transport och geoinformatik kommer att jobba med sina examensarbeten under våren 2019. Förslag på projekt kan skickas till Milan Horemuz (horemuz@kth.se). Skriv gärna texten på engelska.