Global konferens om

trafiksäkerhet

Den 19-20 februari 2020 går den tredje globala trafiksäkerhetskonferensen av stapeln i Stockholm. Konferensen ska utvärdera FN:s globala plan "Decade of Action for Road Safety 2011-2020", och är ett avstamp för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet.