Höjda krav på maskiner i Norge

Statens Vegvesens kräver sprängsäker ruta som frontruta och okrossbara glas i samtliga övriga rutor i alla entreprenadmaskiner som arbetar med risk för odetonerat sprängmedel i deras projekt.