Slutlagring av arsenik

Möjligheten att använda arsenik i kommersiella produkter är mycket begränsad och överskottet från bland annat gruvor och smältverk hamnar i dag på olika deponier. Jurate Kumpiene, vid Luleå tekniska universitet, har nyligen beviljats 500 000 kronor för att undersöka möjligheterna med att stabilisera ämnet arsenik och hitta en metod för slutlagring.