Ledarskap och säkerhet

Deltagare efterlyses till forskningsprojektet ”Säker ledare” som ska undersöka hur nyanställda platschefer påverkas av och själva påverkar säkerhetsarbetet i svensk bygg och anläggningsindustri. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Sveriges Byggindustrier, AFA Försäkring, Chalmers och Göteborgs Universitet.