Stand down

Årets Stand down genomförs torsdag 26 september 13.00–13.15. Manifestationen för säkerhet och bra arbetsmiljö arrangeras för sjunde året i rad av Trafikverket i samarbete med anläggningsbranschen. I år hålls huvudarrangemanget på projekt Västlänken.