Underhåll av Öresundsbron

Skanska Infraservice kommer att sköta underhållet av stål- och betongkonstruktioner på Öresundsförbindelsen på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet. Uppdraget ligger på tre år och startade 1 september 2019.