Nya hastighetsgränser

Trafikverket har beslutat att 111 mil statlig väg får sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim (med något undantag där sträckor sänks från 110 till 100 samt från 100 till 80). 9 mil får höjd hastighetsgräns från 90 till 100 km/tim.