Forskningsutlysningar inom vägområdet

Utlysningen sker inom ramen för europeiska vägverkens samverkans organ CEDR. Teman för i år är: 1) Förnybar energi i väginfrastrukturen 2) Säkra och smarta vägar 3) Jordar

Sista dag för ansökan är den 27 mars.