Byggstart för E45 i Mora till sommaren

Tre nya cirkulationsplatser, fler körfält och en gångtunnel från resecentrum ska bland annat byggas på den första delsträckan. Arbetet planeras starta till sommaren.