Storsatsning på väg- och järnvägunderhåll i hela landet

För att stärka svensk infrastruktur behövs en satsning på över 1 miljard kronor. Förslaget kommer från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning. Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020