Nätverk för hållbart byggande

Woman Building Sweden är ett opolitiskt affärsnätverk och ett informationsforum som lanserades 11 september. Syftet är att skapa ett affärsnätverk för kvinnor i ledande roller för att utveckla hållbart byggande, nå ökad innovation och affärsnytta.