Ökad trafiksäkerhet

E4 mellan Djäkneboda och Bygdeå ska byggas om till mötesfri väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Insatserna ska bidra till en säkrare och tryggare trafikmiljö för alla trafikanter.