Återvinning av emballageplast

15 företag ska nu samarbeta för att utveckla och testa ett effektivt insamlings- och återvinningssystem för emballageplast från byggindustrin. Projektet leds av Chalmers Industriteknik och finansieras av forskningsprogrammet Re:source.