Inga ytterligare dispenser för arbete på väg

Trafikverket har med anledning av Covid-19 utfärdat och beviljat dispenser för kompetenskrav för vissa arbeten på väg. Nu återgår Trafikverket till ordinarie rutiner. Dispenser gäller till utsatta datum men inga ytterligare eller förnyade dispenser beviljas.