Vägens utformning kan bidra till minskad klimatpåverkan

Det svenska transportsystemet står för nästan en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Av dessa utsläpp kommer cirka 90 procent från vägtrafiken. Genom att ta hänsyn till vägars utformning kan vi bidra till att minska klimatpåverkan från transporter. Allt enligt en rapport från Ramboll.