Kan mäta snöns egenskaper

Snöns egenskaper förändras hela tiden på grund av åldrande, klimatförhållanden och yttre påverkan, vilket gör det svårt att hitta data om mekaniska egenskaper hos snö. Vid Luleå universitet har man utvecklat en mini-bevameter. Det är ett verktyg som är framtaget för att kunna mäta snökvalitet i fält, och förväntas bli användbart bland annat för att göra fältmätningar relaterade till testbanor för fordons- och däckindustrin.