Identifiera hållbarhetsrisker

Upphandlingsmyndigheten har lanserat en digital tjänst för att upphandlande organisationer enklare ska kunna identifiera hållbarhetsrisker i andra länder. Till att börja med erbjuds riskanalyser inom tre produktområden. Ett av dem är bygg och anläggning.