199 tips om brott under 2020

Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har tipsen ökat markant. Under år 2020 har 199 tips levererats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Den vanligaste brottsmisstanken är skattebrott genom att avlöna svart arbetskraft, ofta från tredjeland i kombination med misstanke om människoexploatering.