Klartecken för Norrbottniabanan

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska påbörja planeringsarbetet av Norrbottniabanan mellan Skellefteå–Luleå. Detta innebär att genomförandet av hela Norrbottniabanan har fått klartecken. Planering och byggande av den första delsträckan Umeå-Skellefteå pågår sedan 2018.