Svenska blomningstider kan ha förlängts de senaste 220 åren

Genom en ny studie om hur klimatförändringarna påverkar den svenska floran visar en forskare från SLU hur blomningstiderna kan ha förlängts med nästan fyra veckor under de senaste 220 åren.