Hög trivsel inom branschen

Trivseln inom byggbranschen är hög. Över 70 procent uppger att de trivs väldigt bra på sin arbetsplats och mer än 20 procent uppger att de trivs ganska bra. Dessutom känner sig sju av tio trygga med att informera ledningen om det uppstår missförhållanden. Allt enligt en rapport från Ramirent.