Insatser mot invasiva främmande arter granskas

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser mot invasiva främmande arter. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2022.