Slagg från ståltillverkning kan ersätta cement i betong

Slagg är en restprodukt som kan ersätta en del av cementen i betong och minska klimatbelastningen. Klimatklivet har beviljat drygt 8 miljoner kronor i stöd till Thomas Betong AB och Betongindustri AB, som bygger silos som lagrar slagg. I tio län ska 20 silos byggas, vilket möjliggör klimatförbättrad betong även på mindre orter.