Mer pengar till hotade bin

Av Sveriges drygt 300 arter av vildbin är en tredjedel hotade. Naturvårdsverket har för tredje året i rad beslutat att satsa ytterligare 11,66 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Det är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med vilda pollinatörer inom åtgärdsprogrammet för hotade arter. Bidragen fördelas till åtta län i södra Sverige.