Stort investeringsbehov för Sveriges VA-system

Tre av fyra svenska kommuner saknar långsiktig och fullgod planering för hur investeringarna i vatten och avloppssystem ska finansieras i framtiden. Svenskt vatten bedömer investeringsbehovet till 23 miljarder kronor per år, vilket är 7 miljarder kronor mer än dagens investeringsnivå. Allt enligt en rapport från WSP.