Korruption - ett utbrett problem

EU-medborgares upplevelse av korruption har undersökts. Av de tillfrågade respondenterna anser 68 procent att korruption är ett utbrett problem i respektive hemland. I rapporten uppger 43 procent att korruption har ökat i Sverige.
Rapporten heter Special Eurobarometer 523 och samlar svar från drygt 26 000 respondenter från EU:s 27 medlemsländer, varav 1061 respondenter var från Sverige.